Reklam
Reklam

Bazı Sivil Toplum Örgütlerinden Ortak Açıklama!

"ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL OLUNAMAZ" "Biz aşağıda adları yazılı Edirne'de bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak diyoruz ki: TBMM bütçe görüşmelerinin yoğun gündemi arasında yeni bir kanun teklifi k

Editör: Haber Merkezi
24 Aralık 2020 - 19:17

"ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE ENGEL OLUNAMAZ"

"Biz aşağıda adları yazılı Edirne'de bulunan Sivil Toplum Örgütleri olarak diyoruz ki:

TBMM bütçe görüşmelerinin yoğun gündemi arasında yeni bir kanun teklifi komisyonlara taşındı. Burada görüşülüp kabul edilen yasa acilen TBMM gündemine getirildi. Yasa önerisi "Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yasa" adı ile görüşülmekte. İlk bakışta çok anlamlı ve hepimizin kabul edebileceği bir madde gibi görünmektedir.

Teklifin genel gerekçesini okuyan hukukçular teklifin adı ile ilişkisinin anlamsızlığına dikkat çekmektedirler. Gerekçede,  bu yasa öneresinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 (2001) Sayılı Kararı ve Mali Eylem Görev Gücü'nün (FAFT) 6 No'lu Tavsiyesine uyum için hazırlandığı ifade ediliyor.

AKP Grubu, bu öneri çerçevesinde ve son yıllarda silahlarla ilgili tehdit ve risklerin artmış olduğunu da belirterek, kurumsal yapı olarak 'Mal varlığını dondurma mekanizması'nı geliştirmek için yasa önerisi hazırlanıyor.

Gerekçede açıkça bu yasa teklifinin 'Yardım Toplama Kanunu ve dernekler Yasası'nda değişiklik yapılarak, denetimlerin artırılması ve idari yaptırımların daha etkili uygulanmasına yönelik hükümler düzenlemek.' amacı ile kaleme alındığını belirtiliyor.43 maddeden oluşan bu teklifin 7. Maddesinden başlanarak 'Dernekler Yasası ve Yardım Toplama Kanunu'na ek yaptırımlar getiriliyor.

Gerekçeye neden olan teröre finans sağlama açısından düşünürsek; terörün finansmanını dernekler mi sağlıyor? Yardım toplama işlemi ülkemizde zaten Yardım Toplama Kanunu ile sıkı bir kontrol altındadır. Bugüne kadar kaç dernek teröre finansman sağladığı gerekçesi ile yargılandı? Ülkemizde hem terör hem de uyuşturucu finansmanını sağlayan odaklar bellidir.

Üye aidatları ile ayakta duran derneklerin suç örgütlerini besleyecek kadar ne finansmanı ne de niyeti vardır. Bu yasa teklifi ile asıl amacın, "mal varlığını dondurma" ile sınırlı olmayıp keyfi bir biçimde dernek yönetimlerini görevden alarak ya da idare eliyle faaliyetlerine son vererek çalışamaz hale getirme girişimi olduğundan kuşkulanmaktayız.

BM tavsiyelerinde, getirilecek cezaların " Orantılı, etkili ve caydırıcı olması gerektiğinin altı çizilmesine karşın yasa gerekçesi bu ilkelerden tamamen uzaklaşmaktadır. STK'ları, terör örgütleri ile özdeş görerek, çifte ve keyfi cezalandırmalarla köşeye sıkıştırıyor.

Yapılmak istenen nedir? İfade ve örgütlenme özgürlüğü önüne konulan engellere bir yenisi ekleniyor. Olağanüstü halin fiilen sürdüğü ülkemizde, bu kez de yasalar üzerinden yeni yaptırımlarla korku duvarı pekiştiriliyor.

Bu değişiklik Anayasa'nın; 33.(Dernek Kurma Özgürlüğü), 13. (Temel Haklar ve Özgürlüklerin, Demokratik Toplum Düzenine ve Ölçülülük İlkesine Aykırı Olamayacağı), 17 (Kişi Dokunulmazlığı), 35. (Mülkiyet Hakkı), 36. (Hak Arama Hürriyeti) maddelerine aykırıdır. Ayrıca usulüne uygun kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 'Adil Yargılanma Hakkı' (6. Madde) ve 1 No'lu Protokole de(Mülkiyet Hakkı)uygun değildir.

Meclis Komisyonlarında kabul edilen bu teklif son kertede Cumhurbaşkanlığı veya İçişleri Bakanlığına, istenmeyen STK'na adeta kayyum atama yetkisi verir durumdadır.

"Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" teklifi elbette önemlidir. Ancak yasalarla güvence altına alınan bireysel haklarımıza dokunmamalıdır. Bu nedenle teklif yeniden düzenlenerek uluslararası anlaşmalara ve Anayasaya uygun halde sunulmalıdır."

24.12.2020

Kurum Adları (Alfabetik Sıralama)

ADD-Atatürkçü Düşünce Derneği Edirne Şubesi

ÇYDD-Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Edirne Şubesi

EBİDOST-Edirne Bisiklet ve Doğa Sporları Topluluğu Derneği

EÇHD-Edirne Çocuk Hakları Derneği,

EÇGD-Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği,

EDOSK-Edirne Doğa Sporları Kulübü Derneği,

EKAMEDER-Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği

EKK-Edirne Kent Konseyi,

ERGEDER-Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği

TUYUB-Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği

TÜKODER-Tüketicileri Koruma Derneği Edirne Şubesi

VELİDER-Edirne Öğrenci Velileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 108 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum