Reklam
Reklam

Edirne Belediye Meclisi 5 Kasım Salı Günü Toplanacak

Edirne Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 5 Kasım Salı Günü Saat: 14

Editör: Haber Merkezi
01 Kasım 2019 - 15:57


Edirne Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı 5 Kasım Salı Günü Saat: 14.00'te Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek.Gündem                                          :

 • Bir önceki toplantıya ait 07.10.2019 tarihli tutanak.

 • Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Mezarlık Biriminde cenaze nakil ve definlerin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 222’nci maddesine göre cenazelerin bulunduğu mahalden mezarlığa nasıl nakledileceği ve defin işlemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili hazırlanan Cenaze Nakil ve Defin Talimatnamesi ile Veteriner İşleri Müdürlüğünün 18.10.2019 tarih ve E.476581 sayılı yazısı.

 • Edirne Merkez Meydan Mahallesi Ada:706, Parsel:2 ve 3 sayılı taşınmazların geçici otopark olarak kullanılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve E.478950 sayılı yazısı.

 • Edirne Merkez Çukurçayır Mevkii Ada:1281, Parsel:7 sayılı taşınmazın geçici otopark olarak kullanılması ile ilgili Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve E.478993 sayılı yazısı.

 • Edirne Belediyesi Ulaşım Komisyonunun 25.10.2019 tarihli toplantısında almış olduğu 2019/18, 2019/19 sayılı Ulaşım Komisyon kararları ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve E.479747 sayılı yazısı.

 • Edirne Belediye Meclisinin 06/09/2019 tarih ve 2019/130 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesine ve bu defa; İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile Edirne Belediyesi için belirlenen sınırlar dahilinde, Tıbbi Atıkların; tüm sağlık kurum ve kuruluşları (Kamu ve Özel) doktor ofisleri ile talep halinde evlerden, (idarenin onayına müteakip) kentimizdeki tüm Tıbbi Atıkların 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve eklerinde belirtilen kurum, kuruluşlar ve alanlardan mevzuata uygun şartlarda halk sağlığına ve çevreye zarar vermeden ayrı toplanması, taşınması, sterilizasyonu yapıldıktan ve evsel katı atık haline geldikten sonra düzenli depolama alanına taşınarak bertaraf edilmesi işlerinin ve ilgili yönetmelik ile bu konulardaki diğer mevzuatlarda yer alan tüm yükümlülüklerin 01.01.2020 tarihinden itibaren Edirne Katı Atık Birliği (EDİKAB) tarafından yürütülmesine ve yerine getirilmesine ilişkin hususların Belediye Meclisinde görüşülmesi ile ilgili İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 28.10.2019 tarih ve E.480084 sayılı yazısı.

 • 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. maddesi gereğince; stratejik planlarımıza uygun olarak hazırlanan 2020 Yılı Performans Programının görüşülmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve E.479714 sayılı yazısı.

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 27. maddesinin 4. bendi gereğince; Belediyemiz 2020 mali yılı ve izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesinin ve 2020 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Ücret Tarifelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve E.479753 sayılı yazısı.

 • Belediye Meclisimizin 02.07.2019 tarih ve 2019/104 sayılı kararının karar metni içerisinde yer alan “limit ve oranlar dahilinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “açık kredi veya” ibaresinin eklenmesi ile ilgili ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve E.480929 sayılı yazısı.

 • Kadro Derece Değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 30.10.2019 tarih ve E.480312 sayılı yazısı.

 • 13 Ekim 2019 tarihinde vefat eden, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Soner TUNA’ nın isminin İlimizde uygun görülen herhangi bir cadde veya sokağa verilmesi konusunun Cadde ve Sokak İsimleri Komisyonuna havale edilmesi ile ilgili Özel Kalem Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve E.481259 sayılı yazısı.

 • İmar komisyonuna havale edilen konular ile ilgili olarak imar komisyonunca alınan 31.10.2019 tarih ve 2019/43, 44, 45, 46, 47, 48 sayılı imar komisyon karaları ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 31.10.2019 tarih ve E.481344 sayılı yazısı.

 • Şehrimizde öncelikle eğitim, öğretim olmak üzere sağlık, teknoloji, spor ve kültürel alanlarda bölgemiz ve ülkemiz sorunlarına yönelik çeşitli misyonlar üstlenen ve şehrimizin birçok anlamda yapısının zenginleşmesine katkıları olan ve göreve başladığında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerine dağılmış birimleri ile bir bölge Üniversitesi niteliğindeki Trakya Üniversitesi bünyesinden; 2 Üniversite kurulmasında kurucu Rektör olarak görev yapan ve ayrıca 1 Enstitü, 5 Fakülte, 3 Yüksekokul ve 6 Meslek Yüksekokulu kurulmasını, birçok okul ve sağlık binası yapımını gerçekleştiren, Balkan (Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı, Trakya Üniversitesi 6’ncı ve 7’nci dönem Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN’a 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ ın 31.10.2019 tarih ve 481527 kayıt no’lu dilekçesi.

 • Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucuları arasında bulunan; 1920-1923 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1’inci dönem Edirne Milletvekili olarak görev yapan; Asker, Milletvekili, TBMM Eski Başkanı, yazar ve Doğu Cephesi Komutanı Kazım KARABEKİR Paşa’ya 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ ın 31.10.2019 tarih ve 481534 kayıt no’lu dilekçesi.


15- Devletimizin ve Cumhuriyetimizin Kurucuları arasında bulunan; 1920-1923 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1’inci dönem Edirne Milletvekili olarak görev yapan; I’inci ve II’nci İnönü zaferleri ile Lozan Konferansı kahramanı, Genel Kurmay Başkanı, Milletvekili, Garp Cephesi Komutanı, Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı Mustafa İsmet İNÖNÜ Paşa’ya 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (r) bendi uyarınca Fahri Hemşehrilik Beratı verilmesi ile ilgili Belediye Başkanı Recep GÜRKAN’ ın 31.10.2019 tarih ve 481529 kayıt no’lu dilekçesi.-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 81 defa okunmuştur.

YORUMLAR

 • 0 Yorum