Reklam
Reklam

Edirne Kent Konseyi Genel Kurul Sonuç Raporu

Edirne Kent Konseyi olarak mevzuatımıza uygun olarak 2018 yılı ikinci Genel Kurulunu 29

Editör: Haber Merkezi
11 Ocak 2019 - 16:03

Edirne Kent Konseyi olarak mevzuatımıza uygun olarak 2018 yılı ikinci Genel Kurulunu 29.12.2018 Cumartesi günü Belediye Binası Nikâh Salonunda 'Sivil Örgütler Konuşuyor' başlığı altında yaptık. Sivil Örgütlerin yönetimlere katılma hakkının mevzuatlarda olduğu ancak bu hakkın amacına uygun kullanılamadığı belirtilmiştir. Yine mevzuatımız gereği genel kurul sonuçlarımız yerel yönetime verilerek ilk meclis toplantısında görülmesi gerekmektedir. Bu nedenle sonuç bildirimiz yerel yönetime de üst yazı ile verilecektir.


Genel Kurula katılan Sivil Toplum Örgütlerinin kent idarecilerinden ve yerel seçimlere katılan adaylardan bekledikleri ise şu başlıklar altında dile getirilmiştir:


1- Mahallelerde kişi başına düşen yeşil alan miktarı arttırılarak işletmecilerde olan yeşil alanlar kısıtlanmalı ve halka açık park, oyun, spor, konser vb. etkinliklere uygun sosyal alanlara dönüştürülmelidir.


2- Kentli olarak çeşmeden su içebilmemiz için gerekli yatırımlar yapılmalıdır.


3- Kent yönetimleri olarak kentlinin hobi bahçeleri talepleri yerine getirilmelidir.


4- Tavuk ormanı koruma altına alınarak, orada bulunan mevcut işletmeler kapatılmalı ve Kırkpınar güreşlerinin başka bir alana taşınmalıdır.


5- 25 Kasım stadyum alanı yeşil alan ve kent meydanı olarak düzenlenmelidir.


6- Kenttin sağlığını tehdit eden fosil yakıtların kullanımının en aza indirilmesi ve kenti, bölgeyi ve dünyayı etkileyen fosil yakıt ve nükleer enerji yatırımlarının olmaması konusunda kararlar almalıdır.


7- Kentteki atıkların düzenli ayrıştırılması ve geri kazanılması konusunda acil çözümler üretilmelidir.


8- Yerel ve merkezi kent idarecileri, kente dair planları kentin sivil örgütleri ile birlikte almalıdır.


9- Kent turizmine katkısı olan Kakava, Kırkpınar gibi etkinliklerde cazibe olan Roman Kültürünü tanıtan kentlilerimize katkı sunulmalı ve birlikte alınacak kararda turizme katkı sunacak Roman Günleri yapılmalıdır.


10- Kentin engelsiz kent olması konusunda ortak çalışmalar yapılmalı ve engelli kentlilerimizin kentteki tüm işlerini sorunsuz çözebilmesi sağlanmalıdır.


11- Ulaşım araçlara göre değil yayalara göre düzenlenmeli ve başta engelliler olmak üzere tüm kentlilerimiz için rahat ve ulaşılabilir ortam sağlanmalı, yerel yönetim öncelikle toplu taşımaya uygun araçlar ve bisiklet olmak üzere alternatif ulaşım modelleri geliştirmelidir.


12- Kentte çocukların, gençlerin, yaşlıların ve kadınların sağlıklı, güvenli ve kendini geliştirebilecek donatılarla kaplı alanlar, sokaklar oluşturulmalıdır.


13- Kentin merkezi yerlerinde kent kültürünü yaşatan oyun donatılarının, spor tesislerinin olduğu çocuk sokakları oluşturulmalıdır.


14- Kentte bulunan heykeller kent kültürünü simgeleyen özgünlükte olmalıdır.


15- Kentin kültürel mirasına ve ortak belleğe ilişkin eser, yapı, meydan ya da kent parçaları korunmalı ve bir plan dâhilinde kendi özgünlüğünde onarılarak kent turizmine katkısı sağlanmalıdır.


16- Mahallelerden başlayarak kültür merkezleri yapılmalı ve bu merkezlerde mahalle tiyatroları, müzik ve spor etkinlikleri yapılarak bir kent tiyatrosu, çocuk-kadın-kent koroları oluşturulmalıdır.


17- Kent Meydanı yanında mahallelerde ortak kullanılabilecek ve tehlike zamanlarında (deprem, vb.) toplanılacak mahalle meydanları oluşturulmalıdır.


18- Kent sivil örgütlerinin belirli dönemlerde bir araya gelerek kente dair belirledikleri görüş ve önerilerini yönetimler hayata geçirmelidir.


19- Emekli ve yaşlı kentlilerimiz için emekli evleri, yaşlı hizmet birimi gibi çalışmaları kapsayan yaşlı dostu kent yatırımları yapılmalıdır.


20- Bisiklet kullanımının özendirilmesi, bisiklete özel, güvenli yolların yapılması ve ulaşımda bisiklet kullanımını teşvik eden altyapı oluşturulmalıdır.


21- Kentin altyapısı tüm yetkili makamlar ve kentliler ile birlikte kent ideolojisi ortamında yapılmalıdır.


22- Yönetenler kentleri sadece tüketim ve rant merkezleri olarak algılamamalı; kentin insan, hayvan, doğa ile birlikte yaşayan canlı sistem olduğunu bilmeli ve planlamaları bu şekilde yapmalıdır.


23- Şehir merkezine yakın bir noktada doğal bir ortamda Oryantiring alanı, Meriç ve Tunca nehirlerinde su sporlarının yapılabileceği ortamlar yaratılmalıdır.


24- Kentin yaya yolları tüm kentlilerimizin rahat kullanabileceği şekilde düzenlenmeli ve ana noktalara nitelikli yürüyüş yolları kazandırılmalıdır.


25- Merkezi yönetim tarafından düzenlenip kullanılan eğitim yapılarının tatil zamanlarında yerel yönetim tarafından kullanılarak, çocuk ve gençlerin aktiviteleri geliştirilmeli, yaz okulu gibi planlı çalışmalar yapılmalıdır.


26- Yasal mevzuatlarda olan; tartışma, planlama, karar alma ve denetleme süreçlerine doğrudan katılım teşvik edilmeli, bilgiye erişim, şeffaf ortam sağlanmalıdır.


27- Üç akarsuyu olan kentimizin akarsu kıyılarından yararlanabilmek için kıyılarımıza; yürüyüş, spor, dinlenme ve eğlenme donatıları oluşturulmalı ve bu bölgelere bisiklet ve toplu ulaşım araçları ile ulaşım sağlanmalıdır.


28- Selimiye Cami Meydanı acilen düzenlenmelidir.


29- Kent içi, kentin tarihi alanında otomobil kullanımı kısıtlanmalıdır.


30- Eğitimin önemli olduğu kentimizde eğitimde başarının düştüğü gözlenmekte olup bu nedenle eğitimde başarıyı arttıracak çalışmaların yapılması, yıkılan öğretmenevinin yapılması, kentliye ait tarihi yapıların dini kurumlara verilmemesi ve aynı zamanda tarım kenti olmamıza uygun tarım lisesi açılması gibi merkezi idareden taleplerimizin ortaklaşabilmesi için yerel yönetimler önderliğinde yerel insiyatifler harekete geçirilmelidir.


11.01.2019


Ziya Gökerküçük


Edirne Kent Konseyi Başkanı


(Yerel Seçim Çalışma Grubu adına)

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 297 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum