Reklam
Reklam

Edirne Kent Konseyinden çevre düzeni planlarına itiraz!

Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu değişiklik yapılarak askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarına itirazda bulundu

21 Ekim 2020 - 15:03
Edirne Kent Konseyi Yürütme Kurulu değişiklik yapılarak askıya çıkarılan 1/25000 ölçekli çevre düzeni planlarına itirazda bulundu.

Konuya ilişkin yapılan Yürütme Kurulu adına EKK Başkanı Ziya Gökerküçük tarafından yazılı açıklama da şunlar kaydedildi:

"İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi toplantılarında alınan karar gereği Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında değişiklik yapılması önerilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu değişikliği yaparak 24.09.2020 tarihinde askıya çıkarmıştır.

Plan niye değiştirilir? Toplumsal taleplerin artması ve kamusal yarar amacıyla değiştirilir. Meclislerimizin değişiklik talebi ise; büyük sermayeli hayvancılık işletmelerine yapılaşma sağlamak amacını taşımaktadır.

Yürürlükte olan 1/100 bin ölçekli plan ve ona istinaden yapılan 1/25 bin ölçekli planda zaten hayvancılık teşvik edilmektedir. Ancak bu teşvik sırasında verimli tarım arazileri korunmuştur. Çünkü hayvancılık yaparken tarım arazilerine zarar vermek hem yurttaşımızın üretimine zarar verecektir hem de verimli tarım arazilerini azaltacaktır. Bu nedenle bölgemizde hayvancılık yapmak üzere verimli olmayan tarım arazileri önerilmiştir.

Yapılan değişiklik ile verimli araziler hayvancılık tesislerine açılmıştır. Tesis kurmak isteyenlere izin kolaylaştırılmış hatta gereksiz görülmüştür. Bu nedenle yapılan değişiklik anayasaya, kanunlara, yönetmeliklere, 1/100 bin Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planına ve hukuka aykırıdır.

Değişiklik Anayasa’nın 44. ve 45. maddelerine aykırıdır. Çünkü devlet toprağın verimli olarak işletilmesini koruma ve geliştirme amacıyla gerekli tedbirleri alma ve tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önleme ödevi ile yükümlüdür. Ayrıca arazinin tarım dışı kullanılmasında çevre ve tarım arazilerine zarar vermeyecek şekilde kullanım ve taşınmazın eski vasfına getirilmesi zorunludur. Arazilerinin amaç dışı kullanılması ve geri dönülemez şekilde yapılaşmaya açılması kanunun ihlalidir. Yapılan değişiklik ile çevre düzeni planları ile kanunun amacına ve emredici hükümlere aykırı düzenlemeler getirilmiştir.

Plansız, düzensiz ve denetimsiz yapılaşma ile hayvancılık işletmelerine izin verilmesi Çevre Kanununa da aykırıdır. Bilindiği üzere, hayvancılık faaliyetleri çevreye ciddi zararlar veren işletmelerdir. İşletmelerinin çevreye verdikleri zararların önlenmesi, su kullanımı, atıkların bertaraf edilmesi, komşu tarım arazilerinin zarar görmemesi gibi konularda alınacak tedbirler plan değişikliğinde belirtilmemiştir. Çevreye verilebilecek zararlar bilimsel olarak incelenmemiştir. Plan değişikliğinin bu haliyle uygulanması telafisi imkânsız çevre zararlarına yol açacaktır.

Yapılan değişikliğin uygulamaya geçilmesi halinde bundan faydalanacak olanlar için muafiyet ve ayrıcalık yaratılmaktadır. Plan değişikliğiyle büyük çaplı yatırımlar için imar planı yapılması şartı kaldırılmaktadır. Bu durum, tarımsal etkinliklerin koruma-kullanma dengesini ortadan kaldıracak, plan bütünlüğüne aykırı düzenlemeler planın sürdürülebilirliğini engelleyecektir. Kamunun denetleme yetkisi, itiraz ve dava açma hakkı elinden alınmış olacaktır. Son derece değerli tarım topraklarının üretimden düşürülmesine ve çevre kirliliğine neden olacaktır.

Bu sebeplerle, Edirne ili 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planında yapılan değişikliğin itirazlarımız doğrultusunda tekrar değerlendirilmesini ve değişikliğin geri alınmasını bekliyoruz. Biz duyarlı yurttaşlar ve sivil örgütler olarak bu değişikliğe itirazlarımızı yapıyoruz. Devamında bu değişikliği mahkemelere de taşıyacağımızı şimdiden bildiriyoruz.

İtiraz dilekçesinin hazırlanmasında emek veren Trakya Platformu Bilim ve Hukuk kuruluna teşekkür ederiz.

EDİRNE KENT KONSEYİ YÜRÜTME KURULU"

///Haber Merkezi
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 73 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum