Reklam
Reklam

Emeklilere, Emekliler Günü içinde 1000 er lira verilmesini teklif etti!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 31

Editör: Haber Merkezi
28 Haziran 2019 - 20:12
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Vecdi Gündoğdu

Kırklareli Milletvekili

 

GENEL GEREKÇE

2018 yılında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılan değişiklikle SGK dan aylık alan yaklaşık 12 milyon emeklimize yıllık 2 bin TL  ( Ramazan Bayramı 1.000 TL, Kurban Bayramı 1.000 TL) bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Her yıl yaşanan enflasyon nedeniyle 2018 yılında çıkarılan kanunda belirtilen bin TL’nin günümüz koşullarını ve ileri ki yılları düşünerek güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Her geçen gün ağırlaşan yaşam koşulları altında ezilen emeklilerimizin gelirlerini artırarak biraz olsun sıkıntılarını hafifletmek amacıyla; her yıl ramazan ve kurban bayramlarında ödenen ikramiyenin tutarı kadar her yıl 30 Haziran Emekliler Günü’nde de 1000 TL ödenmesi ve ödenecek yıllık 3 ikramiyenin her yıl TÜFE oranında artırılması amaçlanmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde1- Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerine ve 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki özel sandık emeklilerine; bir yılda 3 defa, 1.000 er TL ikramiye ödenmesi ve tutarın her yıl Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranını düzeyinde artırılarak güncellenmesi amaçlanmıştır.

Madde2-Yürürlük maddesi

Madde3-Yürütme maddesi

 

31.05.2006 TARİHLİ VE 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

 

Madde1-31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek 18. maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ Kurumca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerine ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, her yıl 30 Haziran Emekliler Günü, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında ikramiye ödenir ve tutar her yıl TÜFE oranında artırılarak güncellenir”

Madde2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 38 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum