Reklam
Reklam

"İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Vergi sisteminin mutlaka adil bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi

09 Kasım 2020 - 15:36

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Vergi sisteminin mutlaka adil bir hale getirilmesi gerektiğini söyledi. “Vergi harcamalarındaki şeffaflık devlet millet kaynaşmasını temin edecektir” diyen Demirkıran açıklamasında şunları söyledi;

“Vergiler, ekonomik, mali, sosyal, siyasal, çevresel yönleri olan çok boyutlu bir olgudur. Toplumsal huzur, gelir dağılımında adalet, kamusal hizmet sunumu için gerekli kaynağın temini amacıyla vergilemede etkinlik, şeffaflık ve adalet elzemdir.

Vergileri adaletli şekilde toplamadan, gelir bölüşümünde adalet sağlanamaz. Bu kapsamda öne çıkan önerilerimiz şunlardır:

Vergi adaletini zedeleyen, düşük gelirler üzerindeki vergi yükünü artıran dolaylı vergi üzerine inşa edilmiş vergi yapımızın reforma tabi tutulma ihtiyacı bulunmaktadır.

Vergi gelirleri içinde dolaylı/dolaysız vergi dengesizliği giderilmelidir.

ÖTV ve KDV ağırlıklı olan ve adaletsiz gelir dağılımını derinleştiren vergi sistemi sürdürülebilir değildir. Ücret geliri elde edenlerin üzerindeki vergi yükü azaltılmalıdır. Asgari geçim indirimi tutarı asgari ücrete eşit hale getirilmek suretiyle, asgari ücret vergisiz hale getirilmelidir.

Vergi yükünün belli gruplar üzerinde yoğunlaşmasını önlemek ve daha sağlam yapıda vergi kaynağı oluşturabilmek amacıyla vergi tabanını genişletici politika ve uygulamalara başvurulmalıdır.

Vergi bilinci ve farkındalığının oluşması amacıyla tevkif (kesinti) yoluyla yapılan vergilendirme azaltılmalı bunun yerine beyana dayanan vergi uygulamaları artırılmalıdır.

 İstisna, muafiyet, indirim gibi vergi harcamalarının sayısı azaltılarak gerçekten desteklenmesi gereken kişi ve kurumlara yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

Vergi harcamalarında şeffaflık sağlanmalıdır.

Etkin ve verimli çalışan bir vergi idaresinin oluşturulması amacıyla; bu alanda faaliyet gösteren kurumlar tek bir çatı altında toplanmalı, oluşturulacak yeni yapının siyasi otoriteden çok fazla etkilenmemesi ve değişen koşullara karşı hızlı reaksiyon gösterebilmesi amacıyla daha özerk bir statüye sahip olması sağlanmalıdır.

Vergi mevzuatı sürekli değiştirilmeye ihtiyaç duyulmayan yapıya kavuşturulmalıdır.

Vergi mevzuatı; günümüz koşullarına uygun, öngörülebilir, kanunların birbiriyle uyumlu olduğu, sade ve anlaşılabilir, uygulama farklılıklarının olmadığı, mükelleflerin kendi vergilerini kolayca hesaplayıp beyan edebildiği, sürekli değiştirilmeye ihtiyaç duyulmayan yapıya kavuşturulmalıdır.

Vergi sistemine yönelik düzenlemeler yapılmadan önce mükelleflerin, meslek örgütlerinin, bu konuda temayüz etmiş ilim adamlarının vb. kişi ve kurumların görüşlerine başvurulmalıdır.

 Karşılıklı güvene dayanan bir vergi sisteminin oluşması için mükelleflerin hakları yasal güvenceye kavuşturulmalıdır. Yerel yönetimlerin bağımsız yapılarının korunması amacıyla öz gelirlerini artırıcı önlemler alınmalıdır. Bilinmelidir ki, tarih boyunca vatandaşına kaldıramayacağı vergi yükünü yükleyen tek bir iktidar bile başarılı olamamıştır.

İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” düsturu sistemin merkezine konmalıdır. Mevcut vergi sistemi bunu sağlamaktan çok uzaktır. Bunun çözümü, adil bir vergi sistemi tesis etmek , üreteni, çalışanı teşvik etmek, üretimin önündeki engellerin kaldırılmasıdır. ///Haber Merkezi

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 50 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum