Reklam
Reklam

Kırsal Kalkınma Destekleri Hibe Programı Tebliğleri Yayınlandı

28 Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliği yayınlandı

17 Aralık 2020 - 06:27

28 Temmuz 2020 de yayınlanan 2800 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı çerçevesinde, 5 yıl boyunca uygulanacak olan % 50 hibeli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı tebliği yayınlandı.

            21 Kasım 2020 tarih ve 31311 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan tebliğ ile,

            Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar:

Kırsal Kalkınma Destekleri ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması, gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

 TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ

TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2020/24)

         Yatırım Konuları Nelerdir?

  • Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Tıbbi Aromatik Ürünler, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
  • Proje Kapsamında Yer Alan Tesislerde Kullanılmak Üzere Enerji Üretim Tesisleri
  • Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılmasına Yönelik Yatırımlar (Deniz, İç Su Yetiştiriciliği)
  • Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,
  • Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

1-Büyükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları

2-Küçükbaş Hayvancılık Sabit Yatırımları 

3-Kanatlı Yetiştiriciliği Sabit Yatırımları 

4- Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli modern seralar)

5-Kültür Mantarı Üretimi Sabit Yatırımları

6-Büyükbaş/Küçükbaş Kesimhane Yatırımları (Sadece modernizasyon yatırımı)

7-Kanatlı Kesimhane Yatırımları hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

         Kimler Başvurabilir?

            Bakanlığımızın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Tüzel kişiler kapsamında Küçük Orta Ölçekli İşletme kapsamında yer alan Anonim, Limited ve Kollektif Şirketler ile Kooperatif ve Birlikler başvurabileceklerdir.

Belirtilen tüzel kişilikler kuruluş tüzüklerinde/ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet alanları ile ilgili yatırım konularına başvurabilirler.

         Proje Limitleri ve Sağlanacak Hibe Tutarı Ne Kadardır?

            Proje limitleri başvuru sahibinin özelliğine göre değişmemekte olup tüm yatırım konularına yönelik olarak Hibeye Esas Proje Tutarı;

            Yeni Yatırımlar İçin                                                                                      : 3.000.000-TL

            Tamamlama Yatırımları İçin                                                                        : 2.000.000-TL

            Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme/Modernizasyon Yatırımları İçin    : 1.500.000-TL

            Program bütçeleri KDV hariç rakamlardan oluşmakta ve yukarıda belirtilen Hibeye Esas Proje Tutarının azami % 50 si hibe olarak yatırımcıya ödenecektir.  Hibeye esas Proje Tutarı 250.000-TL altında olan başvurular kabul edilmeyecektir. Proje bütçesi yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde ise kalan kısımlar yatırımcının kaynaklarından sağlanacaktır.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlara yönelik başvurular, Bakanlıkça hazırlanacak güncel uygulama rehberinin yayım tarihinden itibaren (Rehber 07.12.2020 tarihinde yayımlanmış olup)   90 (doksan) gün içerisinde 06.03.2021 tarihi saat 23.59’a kadar www.tarim.gov.tr  adresi üzerinden elektronik olarak yapılabilecektir.        

            Hibe başvuruları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde oluşturulan İl Proje Yürütme Birimince gerekli teknik destek verilmektedir.

            Programla ilgili tüm bilgi ve dokümanlar aşağıda verilen internet adreslerinden temin edilebilir.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ayrıntılı bilgi için:  

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Edirne İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü /0-284-235 26 89

                                               tarimorman.gov.tr

                                               tarimorman.gov.tr/TRGM

                                              edirne.tarimorman.gov.tr

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 45 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum