Reklam
Reklam

MHP İl Başkanı Tercan: "Edirne'de Yapı Denetimi Güçlendirilmelidir!"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan Edirne’de bina yapılırken etkin bir kamu denetimi yapılmadığını, yapı denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü

08 Kasım 2020 - 00:28

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan Edirne’de bina yapılırken etkin bir kamu denetimi yapılmadığını, yapı denetiminin güçlendirilmesi gerektiğini ileri sürdü.

Tercan konuya ilişkin olarak yaptığı yazışı açıklama da şunları kaydetti:

“Edirne'de bina yapılırken etkin bir kamu denetimi sağlanamamaktadır. Avrupa'daki örnekleri gibi jeoloji mühendislerinin yapı-denetim sürecinde etkin rol alması gerekmektedir. Bir deprem sonrası oluşan can kaybı ve hasarın büyüklüğü, depremin büyüklüğüne, depremin yerleşim alanlarına uzaklığına, zemine, yapı kalitesine, hızlı nüfus ve göçe bağlı kontrolsüz büyümeye, eğitim eksikliği ve toplumun deprem zararlarını azaltmaya yönelik yapmış oldukları hazırlığa göre farklılıklar göstermektedir.  

Ayrıca, sanayi tesisleri, petrol ve kimyevi madde üretimi ve depolaması gibi tesisler, altyapı tesisleri ve ulaşım hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem açısından risk taşıyan fay hatları üzerinde bulunması tehlikenin boyutlarını artırmaktadır.  

Ayrıca, afet tehlikelerine karşı riski azaltmaya yönelik AR-GE çalışmalarına öncelik verilmeli ve deprem mühendisliği laboratuvarlarının Edirne genelinde yaygın kullanımı koordine edilmelidir. Olası deprem zararlarının azaltılmasının sağlanmasının en etkin yolu halkın eğitim ve öğretimiyle mümkün olacaktır.  

Ayrıca, tüm il merkezlerinde uzman afet yöneticileri aracılığıyla afet yönetimiyle ilgili planların hazırlanması ve geliştirilmesi, bu alanda görev ve sorumluluk verilen kişilere eğitim ve tatbikatlar yaptırılması gerekmektedir. Alarm ve erken uyarı sistemleri kurulmalı ve geliştirilmeli, deprem sırasında elektrik ve doğalgaz yangınlarına karşı otomatik kesme sistemleri kurulmalıdır. 

Yapı denetiminde denetleyen ve denetlenen arasında kurulan bağın önüne geçilmesi ve sertifikasız kişilerin inşaatlarda çalışmasının önlenmesine yönelik adımlar atılmalıdır. Depreme dayanıklı binaların tasarım, malzeme ve standartlarını içeren çalışmalar desteklenmelidir. Su ve nemin yapıya zararlı etkilerinden korunması amacıyla su yalıtımı nitelikli hâle getirilerek yapı malzemelerinin ömrü uzatılmalıdır.  

Mevcut yapılarda deprem tehlikesinin ve risklerinin belirlenmesi, afet senaryolarına göre hasar görebilirlik çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütleri arasında bir iş birliği oluşturmalı ve kamu tek bir merkezden bilgilendirmelidir.  

Küresel ölçekte dirençli kent olma yolunda ilerleyen birçok kentsel alan vardır fakat bu çalışmalar gelecekte oluşacak felaketlere cevap verecek yeterlilikte değildir. Dirençlilik düşüncesinin kentsel afet riskini azaltmayla bütünleşmesi, iklim değişikliği gibi olgularla daha uyumlu orta ve uzun vadeli bir yaklaşım benimseyen dirençli şehir planlama anlayışını beraber düşünmesi gerekmektedir. Deprem sadece felaketten biri olup İzmir depreminden sonra karşılaştığımız tsunami olayı da, hortumlar da gündeme alınmalı ve önlemler paketleri oluşturulmalıdır. 

Belediyeler, imara alan açarken mutlak surette zemin etütlerini tam olarak yapmalıdır. İzmir'de olduğu gibi tarım alanlarında alüvyal zeminlerde yapılaşmaya izin verilmemelidir.  

Dere yatakları, deltalar ve biriktirme alanlarında şehirleşmeye kesinlikle müsaade edilmemelidir. Şehirlerde imara açılan alanlar deprem master planları yapıldıktan sonra bu plana tamamen uygun bir şekilde olmalıdır. Fay hatları üzerinde yer alan mevcut yerleşim alanları acil olarak kentsel dönüşüme alınmalıdır.” ///Haber Merkezi

-----Sponsorlu Bağlantılar-----
Bu haber 41 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum